Kom meer over ons te weten!

Wij helpen je verder!

Aanname

Het uitbreiden van een team door het aannemen van een nieuwe medewerker is niet persé ingewikkeld, al helpt de druk op de huidige arbeidsmarkt zeker niet mee. De uitdaging blijft echter wel; hoe zorg je ervoor dat hét juiste talent op dé juiste plek wordt aangenomen.

Om dat zo goed mogelijk te kunnen borgen, is een nauwkeurig voorbereid en professioneel werving- en selectieproces van essentieel belang. Een onderscheidend Employer Brand kan hier goed aan bijdragen net als een goed doordacht, kort en vooral krachtig wervingsprofiel. Wij adviseren en ondersteunen in het complete aanname traject.

Hierbij kun je denken aan:

 • Het schrijven van wervende advertentieteksten;
 • Het opstellen van correcte en passende functieprofielen;
 • Ondersteuning bij de eerste screening;
 • Het uitvoeren van sollicitatiegesprekken;
 • Het checken van referenties;
 • Zorgdragen voor een juiste match tussen kandidaat en werkgever;
 • Uitvoeren van contractgesprekken met bijbehorende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Langdurig en frequent verzuim

Omdat ziek zijn voor niemand prettig is, niet voor de werknemer en niet voor de werkgever, staat in de Wet Verbetering Poortwachter vastgelegd welke verplichtingen werknemer en werkgever hebben wanneer het gaat om (langdurig) verzuim.
Heb je een zieke medewerker? Dan kunnen wij jou hierin volledig ontzorgen, zodat de medewerker deskundig wordt gere-integreerd.
Hierbij houden wij tevens de wensen en vaardigheden van de medewerker in de gaten.

Hierbij kun je denken aan:

 • Het voeren van verzuimgesprekken met medewerker en bedrijf;
 • Het opstellen van een Plan van Aanpak;
 • Het bijhouden van de periodieke evaluaties;
 • Het onderhouden van contact met de Arbo dienstverlening;
 • Het onderzoeken en begeleiden van het re-integratie traject 1e spoor en 2e spoor;
 • Het voeren van diverse coachingsgesprekken en (indien nodig) de uitvoering van assessments;
 • Het bepalen van de carrière mogelijkheden, zowel intern als extern, en de volledige en persoonlijke begeleiding in dit intensieve traject. 

Behoud
talentvolle medewerkers

Je hebt flink geïnvesteerd in talent acquisition, employer branding en recruitment, maar we zien het allemaal: het vinden van talent wordt steeds moeilijker. Functies worden moeilijker ingevuld en je mist zakelijke kansen.
Hou behoud je nu de toppers binnen de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat het goede personeel zich verbonden en betrokken blijft voelen bij jouw organisatie?
Wij ontfermen ons graag over het interne personeel. Wij zorgen voor een advies op maat en een traject op maat om zo de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid te verhogen. Het binden en boeien van jouw eigen personeel staat centraal.

Hierbij kun je denken aan:

 • In kaart brengen van het huidige personeel;
 • Het voeren van ontwikkelingsgesprekken;
 • Het opstellen van korte en lange termijn opleidingsplannen;
 • Ondersteuning bij het in kaart brengen van de carrière mogelijkheden;
 • Het voeren van coachingsgesprekken om de individuele kwaliteiten en potenties in kaart te brengen en verder te ontwikkelen. 

Ontslag

Afscheid nemen van personeel is al lastig genoeg.. maar helaas is er soms sprake van het ontslaan van personeel. Moet je afscheid nemen en wil je dit volgens alle juiste regels doen?
Hierin kunnen wij jullie volledig ontzorgen. 

Denk hierbij aan:

 • Het voeren van slechtnieuwsgesprekken;
 • Het regelen van het ontslag middels UWV of middels een vaststellingsovereenkomst;
 • Bemiddeling en begeleiding bij juridische vaktermen;
 • Adviseren over ontslagvergunningen en transitievergoedingen.

Opzetten HR

Wil je professionaliseren en jouw HR opzetten en/of verder ontwikkelen?

Wij ondersteunen organisaties in het opzetten of verder ontwikkelen van HR. Hierbij is het van belang dat dit kwalitatief, gefaseerd en in de juiste prioritering wordt gedaan. 

Hierbij kun je denken aan:

 • Het opstellen van een HR Team;
 • Bepalen van de taken met de bijbehorende prioritering;
 • Indien nodig, het verdelen van dergelijke taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden;
 • Het ondersteunen, inwerken, begeleiden en adviseren van de complete organisatie bij deze HR transitie. 

In-house recruitment

Heb je nog geen recruitment afdeling, maar wil je die opzetten? Of wil je op lange termijn het in-house recruitment stroomlijnen en professionaliseren? Dan kunnen wij je hierin ontzorgen.

HRSterk helpt organisaties bij het opzetten van een gestroomlijnde  in-house recruitment afdeling. Wij hebben ervaring in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van bedrijven en personeel. Hierbij kun je denken aan:

 • Het opstellen en uitrollen van een aanname beleid;
 • Het opstarten van een in-house recruitment team;
 • Ondersteuning bij het voeren van sollicitatiegesprekken, referentiegesprekken, contractgesprekken en onderhandelingen;
 • Het trainen en ontwikkelen van het personeel op de diverse onderdelen van het recruitment proces;
 • Indien nodig, ondersteuning bij contact met bemiddelingsbureaus.