Hoe beperk je verzuim?

Eén van de grootste problematieken binnen organisaties is het verzuim van medewerkers. Het is lastig om hiermee op een goede manier om te gaan. Tevens heb je te maken met diverse vormen van verzuim: frequent verzuim, langdurig verzuim of onverklaarbaar verzuim. Hoe ga je hier effectief mee om en beperk je de gevolgen hiervan?

RI&E

RI&E staat voor een Risico Inventarisatie en -Evaluatie. Dit is verplicht in Nederland, maar bovendien is het ook een goed startpunt voor het voorkomen van verzuim. Als werkgever moet je laten onderzoeken in hoeverre het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van jouw medewerkers. Uit deze RI&E rolt een schriftelijke rapportage met daarin een inschatting van de risico’s. Ook komt er een Plan van Aanpak uit gerold. Hierin staat welke actieve maatregelen je als werkgever kunt/moet nemen om de risico’s van het werk te verkleinen. Hierbij worden prioriteiten aangebracht afhankelijk van de ernst van de risico’s. Zorg dat je een RI&E opstelt of laat opstellen, houd deze actueel en laat hem toetsen door een gecertificeerde Arbodienst. Dit laatste is verplicht vanaf 25 medewerkers bij een organisatie of organisaties met meer dan 40 uur arbeid per week.

Verzuimgesprek

Wil je verzuim binnen jouw bedrijf effectief en efficiënt aanpakken? Ga het gesprek aan met jouw medewerkers. Hierin gaat het niet persé om de klacht of de ziekte, maar het gaat om de motivatie en keuzes van jouw werknemer. Probeer jouw medewerker te stimuleren om weer aan het werk te gaan. Dit kan uiteraard ook geleidelijk. Maak concrete afspraken en probeer de drempel te verlagen voor de medewerker om naar het werk te komen. Op deze manier kun je de verzuimduur verkorten. Verzuimprofiel: voer gesprekken, bezoek.

Verzuimprofiel

Een verzuimprofiel geeft inzicht in het verzuimpercentage en meldingsfrequentie van jouw personeel. Vaak krijg je hiermee ook inzicht in het kort en langdurig verzuim. Inzicht in deze cijfers is niet altijd leuk, maar wel zeer informatief. Het kan een signaal zijn dat de moeite waard is om naar te luisteren. Op het moment dat deze cijfers structureel te hoog zijn, dan is het van belang om te kijken naar de interne organisatie. Zijn er wellicht zaken of procedures die je kunt veranderen om deze cijfers te verlagen?

Preventief Medisch Onderzoek

Tenslotte is een Preventief Medisch Onderzoek ook nog een mogelijkheid om toe te passen binnen jouw organisatie. Een PMO geeft inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van mensen, maar ook inzicht in werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Op deze manier kan je jouw medewerkers ondersteunen bij het gezonder leven en zich fit en vitaal te voelen. Dit heeft natuurlijk ook weer een positieve uitwerking op hun rol en positie binnen het bedrijf. Als leidinggevende krijg je ook tips en ondersteuning hierbij, zodat je kunt bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van jouw teamleden. Tevens zorgt dit ook weer voor goed werkgeverschap. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!