Concurrentiebeding: blijft dit?

Een concurrentiebeding is een verbod voor medewerkers om na het einde van het arbeidscontract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf (concurrent) of als zelfstandig ondernemer.

Minder rechtszaken

Het blijkt dat er tegenwoordig minder rechtszaken voorkomen bij een rechter. Veelal worden dergelijke geschillen onderling geregeld. Vaak wordt er onderling een overeenkomst geregeld, waarbij de medewerker een relatiebeding meekrijgt voor een aantal van zijn/haar vaste klanten. Meestal bepalen werknemer en werkgever om welke bedrijven het gaat en behouden ze dit relatiebeding gedurende één jaar.

Doel

Het doel van het concurrentiebeding is voor veel werknemers onduidelijk. Wat wordt er precies mee bedoeld? Wat zijn de consequenties voor de werknemer? Werknemers vinden het lastig om in eigen woorden uit te leggen wat de betekenis is van het beding. Dit betekent dat het personeel vaak ook niet in bezwaar gaat m.b.t. het concurrentiebeding na het beëindigen van het contract.

In de praktijk

Sterker nog; veelal wordt het concurrentiebeding ingezet als angstfactor voor werknemers om ze te laten blijven. De vraag is nu wat er gaat gebeuren met het concurrentiebeding. Het arbeidsrecht is continu in beweging. De politiek is nu aan zet om te bepalen wat er gaat gebeuren met dit beding. Behouden we dit? Wat wordt het doel? Wanneer mag het wel of niet worden ingezet? We moeten nu met zijn allen afwachten op wat het volgende kabinet hierover gaat besluiten. Wordt vervolgd!