Veel medewerkers denken aan vertrek; hoe voorkom je dit?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel medewerkers vaak denken aan het opzeggen van hun dienstverband. Je kunt een aantal stappen ondernemen of een aantal zaken onder de loep nemen om te proberen dit te voorkomen.

Hoeveelheid werk
Zorg ervoor dat jouw medewerkers voldoende werkzaamheden om handen hebben. Kijk goed naar de medewerker en bepaal samen de hoeveelheid taken die je op naam zet van jouw medewerker. Zorg ervoor dat jouw personeel voldoende werk om handen heeft om zich productief te maken binnen de organisatie. Medewerkers vinden het zeer vervelend als ze te weinig of niks om handen hebben. Ze willen graag van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Maar aan de andere kant moet je er ook voor oppassen dat je medewerkers niet structureel moeten overwerken om het werk af te krijgen. Bepaal dus samen de grootte van het takenpakket.

Waardering
Medewerkers worden graag gewaardeerd voor hun bijdrage binnen de organisatie. Geef een compliment en laat zien dat je als leidinggevende weet wat de ander doet. Voer regelmatig gesprekken hierover. Sta niet alleen stil bij de zaken die beter kunnen, maar voer ook gesprekken over succesvolle zaken. De kracht van een compliment kan enorm zijn!

Relatie
Vaak speelt de onderlinge relatie tussen werknemer en manager een belangrijke rol in het besluit om te vertrekken bij een organisatie. Sommige mensen voelen zich niet gewaardeerd, anderen hebben het gevoel dat er continu over hun schouder wordt meegekeken. Het is belangrijk om als leidinggevende een goede balans aan te brengen tussen professionele en zakelijke gesprekken, maar ook interesse in de medewerker zelf en zijn/haar privéleven. Weet wat er speelt bij jouw teamleden. Toon interesse en empathie en combineer dit met inhoudelijke doelstellingen. Ga eens lunchen met jouw medewerker!

Arbeidsvoorwaarden
Uiteraard is het belangrijk om de arbeidsvoorwaarden goed te regelen binnen jouw organisatie. Het belonen van jouw medewerkers is hierbij een belangrijk onderdeel. Dit kun je doen door het geven van een bonus of een salarisverhoging. Echter; ga in gesprek met jouw mensen. Probeer er achter te komen wat voor hen belangrijk is. Sommige vinden het prettig om een beloning te krijgen in geld, zoals een bonusregeling of salarisverhoging. Andere medewerkers willen liever praten over meer vrije dagen, flexibele werktijden of thuiswerken. Zorg uiteraard voor een rode draad binnen de organisatie qua arbeidsvoorwaarden, zodat het personeel evenredig wordt betaald naar hun positie, takenpakket en prestaties. Maar wil je jouw medewerker een (extra) beloning geven, ga dan met hem/haar in gesprek over de vorm van deze bonus.

Promotie
Bij het promoveren van jouw medewerkers naar een hogere positie/functie, is het belangrijk om hier goed over na te denken. Geef de promotie aan de medewerker die het verdient. Kijk naar de productiviteit, mentaliteit en inzet. Zorg dat je echt weet wat jouw medewerker doet. Als je een promotie namelijk geeft aan een medewerker die er niet hard voor werkt en zich via gladde praatjes naar boven weet te kletsen, dan is dit enorm demotiverend voor de rest van het team.

Ontwikkeling
Het is voor de meeste mensen belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Maak lange termijn plannen samen met jouw mensen over het opleiden en trainen. Wat willen ze leren? Wat vinden ze hierbij belangrijk? Maak samen hierin keuzes. Bereid dergelijke trajecten samen voor. Denk hierbij aan het voorbereiden van leerdoelen, het kiezen van een training en trainingspartij. Zorg ook voor een goede opvolging. Als een medewerker een training of opleiding heeft gevolgd, neem dan de tijd om samen hierop terug te kijken. Wat heeft de medewerker hier geleerd? Hoe gaan jullie er samen voor zorgen dat hij/zij dit gaat toepassen in het werk? Wat heeft de medewerker nodig om dit voor elkaar te krijgen? Leg dit eventueel vast in een persoonlijk ontwikkeltraject. Op deze manier voelt de medewerker zich ondersteund in zijn/haar ontwikkeling. Jij kunt aan de andere kant ook waarborgen dat de opleiding of training een toegevoegde waarde biedt voor jouw product of dienstverlening.

Vernieuwing & kwaliteit
De meeste werkzaamheden voeren we uit op een specifieke manier. Vergeet hierbij niet om ook af en toe te luisteren naar de mening van jouw personeel. Wellicht hebben zij nieuwe of creatieve ideeën om taken op een andere/betere manier op te pakken. Geef ze hierin de ruimte. Blijf open staan voor de mening van anderen. Dit betekent niet dat je alles meteen overhoop moet gooien, maar geef iemand de ruimte om een pilot te draaien om zo te kijken of de werkzaamheden daadwerkelijk op een andere manier kwalitatiever kunnen worden uitgevoerd.

Wees toegankelijk
Onderschat de kracht van een open deur niet. Zorg ervoor dat jouw medewerkers het gevoel hebben dat ze problemen met jou kunnen bespreken. Zet je deur letterlijk en figuurlijk open. Luister naar jouw personeel, stel vragen en toon interesse. Dit kan gaan om zakelijke issues, maar ook om persoonlijke onderwerpen. Wil je echt laten merken aan jouw team dat je hebt opgelet? Stel dan een paar dagen later hier nog eens een vraag over. Dit laat zien dat je echt hebt geluisterd en dat je geïnteresseerd bent in hoe jouw medewerker hiermee om is gegaan.